Staj Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,

2. Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,

3. Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,

4. ERASMUS staj hareketliliğini, ERASMUS staj hareketliliği esaslarına göre Bölüm ERASMUS koordinatörü ile birlikte düzenlemek,

5. ERASMUS dışında burslu yurtdışı stajlarında öğrencilerin ön değerlendirmesini yapmaktır.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Staj Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Prof. Dr. Ahmet ZEYBEK

Prof. Dr. Fevzi YILMAZ

Bölüm öğretim elemanları

Uzman Dr. Olcay CEYLAN

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık