Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Akreditasyon çalışmaları doğrultusunda Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,

2. Akreditasyon ile ilgili dokümanların zamanında komisyon başkanlığına iletilmesini sağlamak,

3. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmek,

4. Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile işbirliği içersinde çalışmak,

5. Özdeğerlendirme Raporunu hazırlamak ve güncellemektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Özdeğerlendirme Raporu

Hazırlama Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Doç. Dr. Gülten ÖKMEN

Bölüm öğretim  elemanları

Uzman Dr. T. Okan GENÇ

Uzman Aysu BESLER

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık