Ölçme Değerlendirme Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Biyoloji bölümünün ve Sürekli İyileştirme Kurullarının ihtiyaç duyduğu tüm anketleri hazırlamak,

2. Hazırlanan bu anketleri uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

3. Anketler sonucu elde edilen verileri rapor haline getirerek Bölüm Başkanlığı'na iletmek,

4. Akreditasyon süreci ile ilgili dokümanların zamanında Kalite ve Akreditasyon Komisyon Başkanlığı'na iletilmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Daniela GIANNETTO

Bölüm öğretim elemanları

Tüm Araştırma görevlileri ve Uzmanlar

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık