Öğrenci İlişkileri Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Bölüme yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmasını düzenlemek ve uygulamak,

2. Çeşitli seminerler düzenleyerek öğrencileri iş hayatı konusunda bilgilendirmek,

3. Uluslararası öğrenci değişim programları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek,

4. Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerle iletişim kurmak, öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmak,

5. Engelli öğrencilere yönelik sorunları tespit edip çözüme ulaştırılmasında aktif rol oynamak,

6. Engelli öğrencilerin taleplerini Bölüm Başkanlığı'na rapor etmek ve süreci takip etmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Öğrenci İlişkileri Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Doç. Dr. Nur C. GÜVENSEN

Bölüm öğretim  elemanları

Arş. Gör. Burcu ŞAHİN

Tüm Öğrenci Danışmanları

Biyoloji Bölümü Öğrenci Temsilcisi

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık