Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek,

2. Fakülte Akreditasyon Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek,

3. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,

4. Verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,

5. Özdeğerlendirme Raporu hazırlama kurulunun çalışmalarını organize ve takip etmek,

6. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Doç. Dr. Gülten ÖKMEN

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Dr. Hayrunisa B. SERMENLİ

Uzman Aysu BESLER

 

Duyuru

08 Mayıs 2018 salı günü saat 10.00'da, Doç. Dr. Bahram Sayyaf DEZFULI tarafından "Balık histopatolojisi" ve "Helmint parazitlerinin ara konakları" üzerine Ömer Köse Toplantı Salonunda seminer gerçekleştirilecektir. 

Detaylar için lütfen tıklayınız!!!!

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık