Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek,

2. Fakülte Akreditasyon Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek,

3. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanlığı'nda toplantılara katılmak,

4. Verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,

5. Özdeğerlendirme Raporu hazırlama kurulunun çalışmalarını organize ve takip etmek,

6. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Doç. Dr. Gülten ÖKMEN

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Dr. Hayrunisa B. SERMENLİ

Uzman Aysu BESLER

 

Ders Planı
Duyuru

Biyoloji Bölümü Tanıtım Videosu

http://www.fen.mu.edu.tr/tr/tanitim-videolari-8701

03/05/2017 tarihinde yapılan seçim ile Biyoloji Topluluğu yönetim kadrosu belirlenmiştir.
 
Biyoloji Bölüm Başkanlığı
İşveren Danışma Kurulu ve Mezunlar Danışma Kurulu üyelerimiz 08.05.2017 tarihli toplantımızda belirlenmiştir. 
 
Biyoloji Bölüm Başkanlığı
 
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık