İntibak Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Bölümümüze Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve başarılı oldukları derslerden muaf olma talep eden öğrencilerin ve Bölümümüzde uygulanmakta ders planlarına intibaklarının sağlanması konularında “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz “Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre inceleme yapmak, esasları belirlemek ve Düzenlenen Raporları Biyoloji Bölüm Başkanlığına sunmaktır.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

İntibak Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Doç. Dr. Nurdan SARAÇ

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Dr. Hayrunisa B. SERMENLİ

Uzman Dr. Olcay CEYLAN

Uzman Dr. T. Okan GENÇ

 

Ders Planı
Duyuru

Biyoloji Bölümü Tanıtım Videosu

http://www.fen.mu.edu.tr/tr/tanitim-videolari-8701

03/05/2017 tarihinde yapılan seçim ile Biyoloji Topluluğu yönetim kadrosu belirlenmiştir.
 
Biyoloji Bölüm Başkanlığı
İşveren Danışma Kurulu ve Mezunlar Danışma Kurulu üyelerimiz 08.05.2017 tarihli toplantımızda belirlenmiştir. 
 
Biyoloji Bölüm Başkanlığı
 
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık