İntibak Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Bölümümüze Yatay Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve başarılı oldukları derslerden muaf olma talep eden öğrencilerin ve Bölümümüzde uygulanmakta ders planlarına intibaklarının sağlanması konularında “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz “Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre inceleme yapmak, esasları belirlemek ve Düzenlenen Raporları Biyoloji Bölüm Başkanlığına sunmaktır.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

İntibak Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Doç. Dr. Nurdan SARAÇ

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Dr. Hayrunisa B. SERMENLİ

Uzman Dr. Olcay CEYLAN

Uzman Dr. T. Okan GENÇ

 

Duyuru

08 Mayıs 2018 salı günü saat 10.00'da, Doç. Dr. Bahram Sayyaf DEZFULI tarafından "Balık histopatolojisi" ve "Helmint parazitlerinin ara konakları" üzerine Ömer Köse Toplantı Salonunda seminer gerçekleştirilecektir. 

Detaylar için lütfen tıklayınız!!!!

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık