Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Bölümün dış paydaşlara tanıtımında web sayfasını güncelleştirmek,

2. Bölüm ve basın ilişkilerini koordine etmek,

3. Öğrencilere, kariyer gelişimi ve planlanması ile ilgili yönlendirmelerde aktif çalışmak, kariyer günleri düzenlemek,

4. Bölüm öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlemek ve öğrenci katılımını sağlamak,

5. Mezunlar ve öğrenciler için bölüm web sayfasında linkler oluşturmak,

6. Öğrencilerin ve mezunların haberleşmeleri için web grubu oluşturmak,

7. Akreditasyon ve Kalite politikasını bölüm web sayfasında yayınlamak,

8. Bölüm öğrencileri ve halkı bilimsel etkinliklerle bir araya getirmek, bu etkinlikleri planlamak, organize etmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Köksal KÜÇÜKAKYÜZ

(Bilgi işlem işlerinden sorumlu)

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Ş.  Serter ÇATAV

(Web sayfası sorumlusu)

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık