Ders Programı İzleme ve Geliştirme Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ 

1. Yurtiçi ve yurtdışı diğer üniversitelerde okutulan ders programlarını takip etmek,

2. Takip edilen ders programları hakkında Bölüm Başkanı'na bilgi vermek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

3. Ders müfredatını (anket ve öneriler doğrultusunda) düzenlenmek,

4. Danışmanlık hizmetleri sonucunda bildirilen derslerle ilgili sorunların çözümünde Bölüm Başkanı ile birlikte çalışmak,

5. Ders dosyalarını revize etmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Ders Programı İzleme

ve Geliştirme Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Prof. Dr. Hasan KOÇ

Doç. Dr. Gülten ÖKMEN

Doç. Dr. Vatan TAŞKIN

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALLI

Yrd. Doç. Dr. Daniela GIANNETTO

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Dr. Hayrunisa B. SERMENLİ

Uzman Dr. T. Okan GENÇ 

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık