Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1.Bölüme dışarıdan destek sağlayan öğretim üyeleri/ elemanlarının sorunlarını tespit etmek ve bunları bir rapor halinde Bölüm Başkanlığı'ına sunmak,

2. Bölüme destek sağlayan öğretim üyelerinin derslerine yönelik düzenledikleri dosyaları denetlemek ve Bölüm Başkanlığı'na teslimini sağlamaktır.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince

Verilen Derslerin Dosyalarını

Denetleme Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Prof. Dr. A. Levent TUNA

Bölüm öğretim elemanları

Arş. Gör. Müjgan K. OKTAY

Uzman Ali Rıza GİRGİN

 

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık