Alt Yapı Komisyonu

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

1. Bölüm alt yapı eksikliklerini belirleyerek Bölüm Başkanlığı'na bildirmek,

2. Laboratuvar veya dersliklerin altyapı eksikliklerine yönelik talepleri almak ve temin etmek,

3. Öğrenci Laboratuvarlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve sağlamak,

4. Gelen arıza bildirimlerini Bölüm Başkanlığı'na iletmek ve giderilmesini sağlamak,

5. Teçhizat bakım faaliyetlerini takip etmek,

6. Yıllık bakım planını uygulanmak,

7. Kalibrasyonu yapan firmalar tarafından verilen kalibrasyon sertifikalarını muhafaza etmek,

8. Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Kurulu'ndan gelen eksiklikleri Bölüm Başkanlığı'na bildirmektir.

 

Komisyon adı

Komisyon üyeleri ve görev süresi

(2017-2022 arası)

Alt Yapı Komisyonu

Bölüm öğretim üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Köksal KÜÇÜKAKYÜZ

Bölüm öğretim elemanları

Uzman Ali Rıza GİRGİN

Arş. Gör. Ş. Serter ÇATAV

 

Ders Planı
Duyuru

Biyoloji Bölümü Tanıtım Videosu

http://www.fen.mu.edu.tr/tr/tanitim-videolari-8701

03/05/2017 tarihinde yapılan seçim ile Biyoloji Topluluğu yönetim kadrosu belirlenmiştir.
 
Biyoloji Bölüm Başkanlığı
İşveren Danışma Kurulu ve Mezunlar Danışma Kurulu üyelerimiz 08.05.2017 tarihli toplantımızda belirlenmiştir. 
 
Biyoloji Bölüm Başkanlığı
 
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık